ACOLLIMENT AL NOSTRE REFUGI

Apap Figueres, abandonaments d'animals

L’acolliment dels animals de companyia en el nostre refugi és aquell en que el seu propietari en renúncia, i cedeix la custòdia de forma inmediata a l’Associació Protectora. 
El termini per la recuperació dels animals per part dels propietaris és de vint dies des de la data d’acollida, passat aquest termini es considera animal abandonat, i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes que ha d’haver estat advertits en la notificació de sollicitud d’acollida.

 

 

GOS (*)

-ACOLLIDA ANIMAL IDENTIFICAT
 (GESTIÓ BUROCRÀTICA DE LA RENÚNCIA I LA BAIXA DEL XIP):
DONATIU 60 EUROS
-ACOLLIDA ANIMAL NO IDENTIFICAT:       DONATIU 40 EUROS

GAT (*)

-ACOLLIDA

DONATIU 20 EUROS

-ACOLLIDA FEMELLA
(TEST FIV+LEFV i ESTERILITZACIÓ)                          

DONATIU 100 EUROS 

-ACOLLIDA MASCLE
(TEST FIV+LEFV i CASTRACIÓ)

DONATIU 75 EUROS

                                                  

 

Aquests donatius ens ajuden a poder continuar realitzant la nostra labor d’ emparar i acollir als animals abandonats, per ajudar a la seva manutenció, higiene i revisions veterinàries.
(*) Les taxes poden variar ja que els actes que impliquen despeses de material i serveis veterinàris estàn subjectes a les modificacions de l’ IVA, en constant revisió i modificació.
Apap Figueres, abandonaments d'animals

Marc Normatiu: Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’Abril, DOGC 5113, de 17/04/2008, text refós de la   Llei de Protecció dels Animnals

 

 

 

 

Donacions paypal

Amount: 

Adreça

c/ Pont de Molins, nº 17 
17600 Figueres, Girona
Telf. 972 502 361
Horari de visita de Dilluns a Divendres del 10:00h a 13:30h
Dissabte de 10:00 a 13:00h i Diumenges tancat.
Dimecres Hores convingudes de 15:00 a 16:30h.

Ruta