BRUNO acollit

BRUNO acollit

SPIKE Retornat propietari

SPIKE Retornat propietari

REX retornat propietari

REX retornat propietari

fotoTROBATS

RECUPERACIÓ D'ANIMALS PERDUTS

 

El termini per la recuperació dels animals per part dels propietaris és de vint dies des de la data d’acollida, passat aquest termini es considera animal abandonat, i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat.

La identificació de gossos i gats constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal, és a dir, en el retorn de l’animal al seu propietari s’ha de lliurar amb la identificació corresponent (identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat) i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

És molt aconsellable el retorn de l’animal amb la vacuna corresponent, Polivalent per adults i, Tetravalent, Parvovirus i “tos de les gosseres” per cadells. La vacunació té una gran importancia si volem protegir al nostre animal de companyia d’enfermetats d’origen bacterià i víric que es troben molt presents en la nostra societat.

 

 

 

ANIMAL NO IDENTIFICAT(*)

GOS

RETORNAT DURANT ELS SEGÜENTS 20 DIES DES DE L’ACOLLIDA:

-XIP + GESTIONS BUROCRÀTIQUES + VACUNA DONATIU 50EUROS
-XIP + GESTIONS (SI NO ES VOL VACUNAR) DONATIU 50EUROS

 

-RETORNAT DESPRÉS DE 20 DIES o MÉS D’ACOLLIDA: 
ACOLLIT DURANT 20 DIES o MÉS S CONSIDERA ADOPCIÓ 
- XIP + VACUNES                                                                       DONATIU 90EUROS  


GAT

- XIP + VACUNES                                                                      DONATIU 40EUROS  

 


ANIMAL IDENTIFICAT(*)

GOS

-ACOLLIT DURANT 1 o 2 DIES                                         DONATIU 30EUROS
-ACOLLIT DURANT 10-12 DIES DONATIU 60EUROS

GAT

 

VACUNES                                                                        DONATIU 20EUROS


 EN CAS QUE L’ANIMAL HAGI ESTAT RECOLLIT MITJANÇANT RECOLLIDA NOCTURNA O FESTIVA SUPOSA SUPLEMENT DE DONATIU DE 50EUROS

(*) Les taxes poden variar ja que els actes que impliquen despeses de material i serveis veterinàris estàn subjectes a les modificacions de l’ IVA, en constant revisió i modificació.

En el cas de que el gos pertanyi a alguna de les següents races: akita inu, terrier staffordshire americà, bullmastif, dòberman, dog argentí, dog de bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rotweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès, o a llurs encreuaments el propietari ha de disposar o haurà d’obtenir la llicència per a la tinença i conducció de races perilloses.


Marc Normatiu: Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’Abril, DOGC 5113, de 17/04/2008, text refós de la Llei de Protecció dels Animnals

 

 

XISPA Retornada propietari

JARO retornat propietari

AXER Retornat proietari

PETIT retornat propietari

RIO retornat propietari

NINA retornada propietari

LOBO Retornat propietari

COCO Retornat propietari

kuka Retorna propietària

RONI retornat propietari

TAGA retornada propietari

PIRRI retornat propietaria

LOURDES retaornada propietaria

CASPER retornada propietari

DOGO retornat propietari

AKIRA retornada propietari

KIKU retornat propietari

ZELDA retornat propietari

TRUAN retornat propietari

PAQUITO retornat propietari

CUCA retornat propietari

PANCHO retornat propietari

DUCKY retornat propietari

BUBU retornat propietari

SIL retornat propietari

SPOOK retornat propietari

ROCO- retornat al propietari

BRUNO acollit

DOLY retornada propietari

FONA retornat propietari

BOBI retornat propietari

XISCLET retornat al propietari

ANKOC retornada al propietari

LUNA retornada propietari

NERON retornat propietari

CUICUI retornada propietari

PAQUITO retornat propietari

POQUI retorn propietari

LLAMP retornat propietari

TOM retorn propietari

REX- retornat al propietari

DAINA- retornada propietari

OSO- retornat propietari

Riski retornat propietari

RICHY acollida

BUGS retornat propietari

TOBI retornat propietari

LLUNA retornada propietari

SAM retornat propietari

NAYA-retornat propietària

HENJI retornat propietari

LIMBA retornat propietària

AGGIS retornat propietari

MOS retornat propietaria

NOA retornada proietària

COLOMI retornat propietari

COOPER i DAU retornats propietaris

FRAC retornat propietària

LUISITO retornat propietari

LALA retornada propietari

NONA retornada propietari

BLACK retornat propietària

IMMA Retornada propietària

TROBAT PARTICULAR

Pàgina 3 de 5

Donacions paypal

Amount: 

Adreça

c/ Pont de Molins, nº 17 
17600 Figueres, Girona
Telf. 972 502 361
Horari de visita de Dilluns a Divendres del 10:00h a 13:30h
Dissabte de 10:00 a 13:00h i Diumenges tancat.
Dimecres Hores convingudes de 15:00 a 16:30h.

Ruta