TRUAN retornat propietari

TRUAN retornat propietari

TROBAT PARTICULAR

TROBAT PARTICULAR

XISPA retornada propietari

XISPA retornada propietari

fotoTROBATS

RECUPERACIÓ D'ANIMALS PERDUTS

 

El termini per la recuperació dels animals per part dels propietaris és de vint dies des de la data d’acollida, passat aquest termini es considera animal abandonat, i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat.

La identificació de gossos i gats constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal, és a dir, en el retorn de l’animal al seu propietari s’ha de lliurar amb la identificació corresponent (identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat) i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

És molt aconsellable el retorn de l’animal amb la vacuna corresponent, Polivalent per adults i, Tetravalent, Parvovirus i “tos de les gosseres” per cadells. La vacunació té una gran importancia si volem protegir al nostre animal de companyia d’enfermetats d’origen bacterià i víric que es troben molt presents en la nostra societat.

 

 

 

ANIMAL NO IDENTIFICAT(*)

GOS

RETORNAT DURANT ELS SEGÜENTS 20 DIES DES DE L’ACOLLIDA:

-XIP + GESTIONS BUROCRÀTIQUES + VACUNA DONATIU 50EUROS
-XIP + GESTIONS (SI NO ES VOL VACUNAR) DONATIU 50EUROS

 

-RETORNAT DESPRÉS DE 20 DIES o MÉS D’ACOLLIDA: 
ACOLLIT DURANT 20 DIES o MÉS S CONSIDERA ADOPCIÓ 
- XIP + VACUNES                                                                       DONATIU 90EUROS  


GAT

- XIP + VACUNES                                                                      DONATIU 40EUROS  

 


ANIMAL IDENTIFICAT(*)

GOS

-ACOLLIT DURANT 1 o 2 DIES                                         DONATIU 30EUROS
-ACOLLIT DURANT 10-12 DIES DONATIU 60EUROS

GAT

 

VACUNES                                                                        DONATIU 20EUROS


 EN CAS QUE L’ANIMAL HAGI ESTAT RECOLLIT MITJANÇANT RECOLLIDA NOCTURNA O FESTIVA SUPOSA SUPLEMENT DE DONATIU DE 50EUROS

(*) Les taxes poden variar ja que els actes que impliquen despeses de material i serveis veterinàris estàn subjectes a les modificacions de l’ IVA, en constant revisió i modificació.

En el cas de que el gos pertanyi a alguna de les següents races: akita inu, terrier staffordshire americà, bullmastif, dòberman, dog argentí, dog de bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rotweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès, o a llurs encreuaments el propietari ha de disposar o haurà d’obtenir la llicència per a la tinença i conducció de races perilloses.


Marc Normatiu: Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’Abril, DOGC 5113, de 17/04/2008, text refós de la Llei de Protecció dels Animnals

 

 

LALA retornada propietari

NONA retornada propietari

BLACK retornat propietària

IMMA Retornada propietària

TROBAT PARTICULAR

BRAC retornat propietari

SANSA retornada propietària

LUNA retornada propietària

RAIBAN retornat propietari

FRANC retornat propietària

GIPSY retornada propietària

DRAKO retornat propietària

SWEET retornada propietària

KITTY retornada propietària

XICO retornat propietària

THOR retornat propietari

VALDRI retornat propietaria

MANDI retornada propietaria

Dara retornat propietària

LUNA retornat propietària

BLACK retornat propietària

YAKO retornat propietari

TROBAT PARTICULAR

NEGREY retornat propietari

YEIKO retornat propietari

Gotha retornat propietari

AIRON retornat propietària

SIL retornat propietari

BLACK retornat propietari

SPAKE retornat propietari

BRINKY retornat propietària

OWEN retornat propietària

TACAT retornat propietària

DALI retornat propietari

PETIT retornat propietària

SHANA retornada propietari

PETIUA retornada propietària

DUC retornat propietari

AURA retornada propietària

GUAPO retornat propietària

MERLIN retornat propietari

MAMI i CADELLS retornat propietari

OLIVIA retornat propietari

GOOFY retornat propietari

COCKI-retornat propietari

NINA retornada propietària

BALI retornada propietària

REX retornat propietari

BOBBY retornat propietari

BRAZO retornat propietari

NUCK retornat propietari

TOP retornat propietària

DUC retornat propietari

SNOOPY retornat propietari

LAKI retornat propietari

NINA retornada propietari

MIKO retornat propietari

KOA retornat propietari

NICO retornat propietari

NUC retornat propietari

DANGO retornat propietari

BYRON retornat propietari

MINI retornada propietària

TURCO-Retornat propietari

Pàgina 4 de 5

Donacions paypal

Amount: 

Adreça

c/ Pont de Molins, nº 17 
17600 Figueres, Girona
Telf. 972 502 361
Horari de visita de Dilluns a Divendres del 10:00h a 13:30h
Dissabte de 10:00 a 13:00h i Diumenges tancat.
Dimecres Hores convingudes de 15:00 a 16:30h.

Ruta