TOM-Retornat propietària

TOM-Retornat propietària

TOTO

TOTO

SIMBA

SIMBA

fotoTROBATS

RECUPERACIÓ D'ANIMALS PERDUTS

 

El termini per la recuperació dels animals per part dels propietaris és de vint dies des de la data d’acollida, passat aquest termini es considera animal abandonat, i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat.

La identificació de gossos i gats constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal, és a dir, en el retorn de l’animal al seu propietari s’ha de lliurar amb la identificació corresponent (identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat) i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

És molt aconsellable el retorn de l’animal amb la vacuna corresponent, Polivalent per adults i, Tetravalent, Parvovirus i “tos de les gosseres” per cadells. La vacunació té una gran importancia si volem protegir al nostre animal de companyia d’enfermetats d’origen bacterià i víric que es troben molt presents en la nostra societat.

 

 

 

ANIMAL NO IDENTIFICAT(*)

GOS

RETORNAT DURANT ELS SEGÜENTS 20 DIES DES DE L’ACOLLIDA:

-XIP + GESTIONS BUROCRÀTIQUES + VACUNA DONATIU 50EUROS
-XIP + GESTIONS (SI NO ES VOL VACUNAR) DONATIU 50EUROS

 

-RETORNAT DESPRÉS DE 20 DIES o MÉS D’ACOLLIDA: 
ACOLLIT DURANT 20 DIES o MÉS S CONSIDERA ADOPCIÓ 
- XIP + VACUNES                                                                       DONATIU 90EUROS  


GAT

- XIP + VACUNES                                                                      DONATIU 40EUROS  

 


ANIMAL IDENTIFICAT(*)

GOS

-ACOLLIT DURANT 1 o 2 DIES                                         DONATIU 30EUROS
-ACOLLIT DURANT 10-12 DIES DONATIU 60EUROS

GAT

 

VACUNES                                                                        DONATIU 20EUROS


 EN CAS QUE L’ANIMAL HAGI ESTAT RECOLLIT MITJANÇANT RECOLLIDA NOCTURNA O FESTIVA SUPOSA SUPLEMENT DE DONATIU DE 50EUROS

(*) Les taxes poden variar ja que els actes que impliquen despeses de material i serveis veterinàris estàn subjectes a les modificacions de l’ IVA, en constant revisió i modificació.

En el cas de que el gos pertanyi a alguna de les següents races: akita inu, terrier staffordshire americà, bullmastif, dòberman, dog argentí, dog de bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rotweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès, o a llurs encreuaments el propietari ha de disposar o haurà d’obtenir la llicència per a la tinença i conducció de races perilloses.


Marc Normatiu: Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’Abril, DOGC 5113, de 17/04/2008, text refós de la Llei de Protecció dels Animnals

 

 

FALK

VALDRI-retornat propietària

GREY

PARCHE-Retornada propietària

HULL

TANA

SHIVA

PILOU

AMY

URTX

GUET-Retornat propietari

TULI

MUS

Darwin

Albin

CANDI

Chester

PITUA

MINSU

SHONE

CANYA-Retornat propietari

LUCAS

SMART

JULIET

Rinu

PELUSSA

BUGUI-Retornat propietari

Milli

ENNA

AIKO

TACO-Retornat propietària

NINETA-Retornada propietària

KIFA-Retornada propietari

SIMBA

TOTO

URTOS-propietari localitzat

BRON

BECKETT-Retornada propietaria

KOLO-Retornat propietària

DUCK-retornat propietaria

MUS-retornat propietari

NINA-retornada propietari

DINA-retornada propietari

SAM-Retornat propietari

TIC-retornat propietari

TIM-retornat propietari

CHRIKI-Retornat propietari

BIG-Retornat propietària

BLIM-Retornat propietaria

BALTO-Retornat propietari

NORA-Retornada propietària

TOM-Retornat propietària

CHARLI-Retornat propietari

NUC-Retornat propietari

ESQUITX-Retornat propietari

XULU-Retornat propietari

LLERS-Retornada propietari

NOA- Retornada propietària

JACOL-Retornat propietari

THOR-retornat propietari

GUMO-Retornat propietari!

NUCK-Retornat propietari!

XIXA-retornada propietaria!

KIARA-Retornada propietari

Pàgina 1 de 2

Donacions paypal

Amount: 

Adreça

c/ Pont de Molins, nº 17 
17600 Figueres, Girona
Telf. 972 502 361
Horari de visita de Dilluns a Divendres del 10:00h a 13:30h
Dissabte de 10:00 a 13:00h i Diumenges tancat.
Dimecres Hores convingudes de 15:00 a 16:30h.

Ruta